Proiectul LCIR

 

"Dezvoltarea unui centru de cercetare şi conservare, de nivel european,

              pentru carnivorelor mari in ariile protejate din Romania"


Home
Obiective
Echipament
Buget
Legaturi
Contact

Conservarea carnivorelor mari din ariile protejate reprezinta una dintre cele mai importante directii de management in domeniul mediului inconjurator. Aceasta presupune desfasurarea unor actiuni concertate indreptate spre cele doua componente esentiale: cercetari pentru conservarea ecosistemului si reducerea impactului antropic. Nu se poate vorbi pe drept cuvant de conservarea unei arii protejate daca actiunile intreprinse si masurile luate nu se adreseaza ambelor componente.

Speciile de carnivore mari au rolul de specii simbol si specii umbrela. Ele definesc ecosistemele naturale functionale si sub umbrela conservarii acestora se protejeaza speciile prada si hrana acestora. Practic vorbim de conservarea ecosistemului si a legaturilor sale functionale.

Proiectul de fata isi propune sa dezvolte un centru national de cercetare si conservare a carnivorelor mari (urs, lup, ras) din cadrul ariilor protejate ale tarii noastre.

Aceste specii prezinta un statut de conservare prioritar fiind mentionate ca atare atat in lista speciilor strict protejate din Romania cat si in Anexa II a Conventiei de la Berna– Convenţia pentru Conservarea Vieţii Sălbatice şi a Habitatelor Naturale din Europa, ratificata de Romania in 1993, si Anexa II a Directivei 92/43/EEC a Conservării Habitatelor Naturale şi al Faunei şi Florei Sălbatice.

Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea unui centru de nivel european care presupune dotarea cu echipamente moderne si performante.

Acestea sunt foarte variate ca si scop si utilizare in diverse situatii si perioade ale anului. Spre exemplu sunt prevazute in proiect echipamente de monitorizare satelitara a unor indivizi, de stabilire a profilului genetic al populatiilor de carnivore mari, prezenta unui autolaborator dotat care sa permita deplasarea in teren a unei echipe de interventie in caz de nevoie in vederea tranchilizarii si eventual relocarii indivizilor capturati ilegal sau a celor care creaza probleme in interiorul sau la periferia ariilor protejate invecinate cu zone antropizate.

Aceste dotari vor permite completarea datelor stiintifice existente si imbunatatirea masurilor de management integrat a speciilor in cauza, bazate pe noile date achizitionate, si implicit conservarea unor nuclee populationale cu adevarat valoroase din punct de vedere al genofondului. Acesta va reprezenta un pas important in conservarea ariilor protejate. Cand vorbim de arii protejate ne referim atat la parcurile nationale, naturale, rezervatii cat si la reteaua de suprafete NATURA 2000 care se afla in definitivare.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului s-a realizat recompartimentarea si extinderea unor spatii existente si dotarea centrului cu aparatura si echipamente necesare. In final spatiul cuprinde un laborator, doua birouri, un spatiu destinat conservarii probelor biologice, o sala de sedinte si o magazie de materiale.

Dezvoltarea acestui laborator modern de cercetare va face posibila cooperarea pe baza de egalitate cu alte centre de cercetare din Uniunea Europeana,  va determina iplicarea ICAS intr-o serie de proiecte internationale si bineinteles atragerea unor importante fonduri pentru cercetare si conservare. Avem deja semnale de la colegi din alte state ale Uniunii Europene (Slovacia, Suedia, Slovenia, Polonia, Bulgaria Ungaria etc.) care sunt interesate de colaborari stiintifice pentru studiul la nivel macro (nu doar national) al unor specii cum ar fi ursul brun, lupul, rasul, capra neagra s.a. Aceste studii vor sta la baza elaborarii unor masuri de management unitare pentru statele Uniunii Europene care impart aceleasi populatii de carnivore mari.

Proiectul de fata va avea un impact deosebit asupra vietii stiintifice in domeniul studiului macrofaunei si asupra conservarii acesteia in ariile protejate din Romania, deoarece este primul centru de acest gen din tara noastra.

Oportunitatea investiţiei, obiective CDI, încadrarea în strategia de cercetare

Monitorizarea si conservarea pe termen lung a populatiilor de carnivore mari prin implementarea unor masuri corespunzatoare de managementeste este una din obigatiile pe care Romania si le-a asumat odata cu intrarea in Uniunea Europeana
 

Consideram investitia mai mult decat oportuna, dat fiind faptul ca acest centru reprezinta un important suport in indeplinirea acestor obligatii. De asemenea se va constitui intr-un focar de manifestare a vietii stiintifice din domeniul cercetarii si conservarii macrofaunei si implicit al ecosistemelor in care aceasta se gaseste.
 

Noul spatiu, dotat atat sub aspectul aparaturii, cat si al echipamentelor de cercetare creaza o ambianta propice desfasurarii lucrarilor de cercetare stiintifică.
 

Centrul creat se incadreaza perfect in strategia de cercetare a ICAS, care manifesta preocupari constante de utilizare a unor metode de varf in cercetare, de protectie si conservare a biodiversitatii, de participare activa in viata stiintifica si modernizare continua a infrastructurii de cercetare.
 

In prezent se observa o crestere a preocuparilor specialistilor in ceea ce priveste studiul carnivorelor fapt dovedit de infiintarea la nivel european a LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) pe grupuri de lucru separate pentru urs, lup si felide in cadrul UICN. In plus exista tot mai multe propuneri de proiecte in cadrul programelor de finantare LIFE, FP, etc. care au ca obiect studiul carnivorelor la nivel European. Dat fiind faptul ca populatiile de carnivore din România reprezinta un procent insemnat din totalul populatiei Europei, tara noastra este un partener din ce in ce mai cautat in astfel de proiecte alaturi de Slovacia Polonia sau Bulgaria.


Tot mai pregnant se manifesta interesul pentru stabilirea profilului genetic european al populatiilor de carnivore mari in vederea conservarii genofondului.
Acest centru va putea intra in reteaua europeana de cercetare in domeniul macrofaunei.
 

In momentul de fata Institulul de Cercetari si Amenajari Silvice este singura institutie de cercetare din Romania specializata pe studiul macrofaunei, acoperind un spectru foarte larg de specii de interes cinegetic.
Din acest motiv ICAS este partener intr-un proiect care are ca si scop definitivarea retelei de suprafete NATURA 2000. In acest proiect finantat din programul PN II – Parteneriate in domeniile prioritare, ICAS a fost cooptat de catre conducatorul de proiect (Muzeul Grigore Antipa din Bucuresti) tocmai pentru a-si pune in evidenta experienta in studiul macrofaunei si in special a carnivorelor mari din Romania.

De-a lungul timpului acest colectiv a intreprins cercetari asupra efectivelor si elaborat masurile de management pentru o serie intreaga de specii (urs, lup, ras, capra neagra etc). De asemenea, a fost responsabil de repopularea cu castor a unor rauri interioare: Olt, Mures, Ialomita, actiune incununata de succes, fapt demonstrat de evolutia numerica si spatiala a speciei.
 

Anual personalul ICAS participa, ca specialisti, la actiunile de evaluare a populatiilor de urs, lup, ras si capra neagra.
In prezent se deruleaza (2006-2010) un proiect de elaborare a managementului speciilor sedentare de interes cinegetic in ariile protejate (parcuri nationale, naturale si rezervațiile biosferei) - „Cercetări privind managementul silvocinegetic în ariile protejate”


In perioada 2006-2008 s-a derulat proiectul BEAR (Bear Ethology Around Romania) prin care au fost testate echipamentele de telemetrie satelitara pe cinci exemplare de urs (femele) din zona Brasov. Acestea ar trebui continuate si asupra exemplarelor mascule, pentru ca se cunoaste faptul ca exista diferente semnificative intre sexe.
 

 


                 Home | Obiective | Echipament | Buget | Legaturi | Contact