Proiectul LCIR

 

"Dezvoltarea unui centru de cercetare şi conservare, de nivel european,

              pentru carnivorelor mari in ariile protejate din Romania"


Home
Obiective
Echipament
Buget
Legaturi
Contact

 

Obiectivul principal al investiţiei este dezvoltarea la standarde europene a unui centru de cercetare si conservare a carnivorelor mari,

inclusiv lărgirea domeniului de cercetare prin dotarea cu aparatura de cercetare pentru genetica animala.
 

Pentru aceasta se impune renovarea, recompartimentarea, extinderea unor spaţii existente şi dotarea cu echipamente de cercetare de ultimă ora.
Dacă Ón propunerea iniţială infrastructura cuprindea 4 birouri, două laboratoare, o sala de şedinţe, un spaţiu destinat conservării probelor biologice, doua magazii pentru echipamente si doua grupuri sanitare, cu o suprafaţă de aproximativ 170 metri pătraţi, Ón urma rectificării bugetare din 2010, infrastructura cuprinde 2 birouri, un laborator, o sala multifuncţională (şedinţa , birou, spaţiu depozitare) un spaţiu destinat conservării probelor biologice si substanţelor, un grup sanitar, cu o suprafaţă de aproximativ 100 metri pătraţi.

Obiectivele fazelor de executie


1. In prima etapa - Septembrie-Decembrie 2008
Achiziţionarea a 28% din echipamentele de cercetare propuse Ón proiect, a 57% din mijloacele de transport.
Elaborarea proiectelor tehnice pentru amenajarea spaţiului interior.
 

2. In etapa a II a - Decembrie 2008-Decembrie 2009
Achiziţionarea a 40 % din echipamentele de cercetare, a 43% din mijloacele de transport si 100% calculatoare electronice si echipamente de retea propuse in proiect.
 

3. In etapa finala - Decembrie 2009 - Octombrie 2010
Achiziţionarea a 32 % din echipamentele de cercetare propuse Ón proiect.
Amenajarea spaţiului interior in proportie de 100%.

 


                 Home | Obiective | Echipament | Buget | Legaturi | Contact